×

Cookies

Tento web používá cookies, které usnadňují navigaci, registraci a shromažďování statistických dat. Informace uložené v cookies jsou používány dTest, o.p.s. Povolením ukládání cookies v nastavení webového prohlížeče udělujete souhlas s jejich používáním. Jak cookies zakázat se dozvíte po kliknutí na tlačítko „Další informace“.

 

Další informace

JAK DOSÁHNOUT NA DOTACI NZÚ?

Jak získat dotaci na domácí fotovoltaickou elektrárnu v programu Nová zelená úsporám? Zeptali jsme se Mgr. Dominiky Pospíšilové z Ministerstva životního prostředí. Mimo jiné jsme zjistili, na co si dát pozor a jak dlouho trvá proplacení dotace.

Program Nová zelená úsporám začal v roce 2015. Kolik domácností do této chvíle MŽP podpořilo v instalaci FV systémů?

O dotaci na instalaci FV systémů si dosud požádalo 3263 domácností, které si v součtu řekly o 264 milionů korun.

Mohou čerpat dotaci i firmy, které chtějí pro vlastní výrobnu či sídlo využívat energii ze slunce?

Program Nová zelená úsporám (NZÚ) je určen pouze pro rodinné a bytové domy. Majitel domu sice může získat dotaci i v případě, pokud v domě provozuje podnikatelskou činnost, ale musí být dodržena podmínka, že více než polovina podlahové plochy domu musí být využívána k trvalému rodinnému bydlení.

O dotaci lze zažádat před i po instalaci. Kdy je z vaší praxe nejvhodnější začít žádost o dotaci vyřizovat?

Majitelům domů doporučujeme, aby se seznámili s podmínkami programu ještě před provedením instalace a podáním žádosti. Využít k tomu mohou webové stránky programu, bezplatnou informační linku, osobní konzultace na krajských pracovištích či semináře, které pořádáme v průběhu roku napříč republikou. Poté je zcela na nich, zda žádost podají před samotnou instalací, či po ní. Většina žadatelů však volí sázku na jistotu a žádost si podává na samém začátku přípravy projektu, s jehož realizací započnou po akceptaci jejich žádosti ze strany Státního fondu životního prostředí. Pak mají zaručeno, že pokud dodrží posouzený projekt a další podmínky programu, dotaci získají.

Lze kombinovat dotaci na FV panely společně s dalšími státními příspěvky, například na zateplení či instalaci kotle na dřevěné pelety?

Ano, je možné žádat o dotaci na instalaci FV systému a zároveň například na zateplení domu či výměnu zdroje tepla na vytápění. Program umožňuje žádat o dotaci i postupně. To znamená, že majitel domu může jeden rok například získat dotaci na zateplení a další rok si požádat o dotaci na pořízení FV systému. Obecně platí, že žádat o dotaci na jeden rodinný dům je možné i opakovaně, nikoli však na stejný předmět podpory.

Dotaci Nová zelená úsporám je možné kombinovat i s dalšími programy určenými pro domácnosti – kotlíkovými dotacemi či dotací Dešťovka. Při kombinaci NZÚ a kotlíkových dotací mohou žadatelé navíc získat bonus až 10 tisíc korun.

Trochu odlišná situace je u novostaveb rodinných domů, tam mají žadatelé možnost získat podporu na stavbu nového domu s velmi nízkou energetickou náročností. Pokud je FV systém využit pro splnění podmínek na získání dotace na výstavbu domu, pak již není možné žádat o podporu na FV systém samostatně.

Program zvýhodňuje Ústecký, Moravskoslezský a Karlovarský kraj. Jakého zvýhodnění se mohou dočkat tamní občané?

Dotace poskytovaná na rodinné domy nacházející se v těchto krajích je navýšena o 10 %. Týká se to dotací na dílčí i komplexní zateplení, výstavbu domů, zdroje vytápění, solární systémy, FV systémy, rekuperaci, využívání tepla z odpadní vody a dále i na podporu na výstavbu zelených střech nebo podporu na instalaci stínicí techniky.

Ve kterém kraji je o program Nová zelená úsporám největší zájem?

Největší zájem evidujeme v Moravskoslezském, Středočeském a Jihomoravském kraji.

Program končí rokem 2021, nebo vyčerpáním dotačních zdrojů. Předpokládáte, že zdroje na FV systémy vydrží až do konce programu?

Peněz je v programu zatím dostatek, takže předčasnému uzavření programu nic nenasvědčuje. Alokace programu není rozdělena mezi jednotlivá opatření, jako je zateplení, výměna oken a dveří, výstavba v pasivním standardu, systémy využívající OZE a podobně. Poměr je tedy dán čistě zájmem žadatelů.

Co si podle vaší zkušenosti mají zájemci o dotace při přípravě žádosti pohlídat?

Největším problémem bývá obvykle nedostatečné seznámení žadatelů s podmínkami programu a výzvy, a tím pádem předkládání chybných nebo nedostatečných podkladů k žádosti, byť je program nastaven co možná administrativně nejjednodušeji. Problémům lze však velmi snadno předejít. V případě, že si žadatelé nejsou jisti správností své žádosti, velmi doporučujeme, aby se obrátili na pracovníky Státního fondu životního prostředí ČR, kteří jsou jim k dispozici k telefonickým, e-mailovým i osobním konzultacím. Žadatelé se mohou obrátit na tzv. zelenou linku nebo mohou kontaktovat přímo pracovníky našich krajských pracovišť, veškeré potřebné kontakty jsou k dispozici na webových stránkách www.novazelenausporam.cz.

Mezi nejčastější chyby, se kterými se v žádostech setkáváme, patří nedodržení některých závazných lhůt. Jedná se například o lhůty pro předložení žádosti v listinné podobě, pro dokončení realizace podporovaných opatření nebo pro odstranění nedostatků v žádosti. Také se často potýkáme s absencí některých povinných příloh požadovaných k žádosti. Pokud ovšem na Fondu zjistíme, že žádost či projekt má nedostatky bránící administraci, má žadatel dostatek času k tomu, aby je napravil.

Jak dlouho trvá vyřízení dotace od chvíle podání žádosti do proplacení?

Zde hodně záleží na typu opatření, která žadatelé realizují. Jelikož naprostá většina žadatelů podává své žádosti ještě před zahájením realizace, jsou termíny mezi podáním žádosti a jejím vyplacením relativně dlouhé. U rekonstrukcí se pohybujeme mezi jedním a dvěma lety, ještě o něco déle je to u novostaveb, v případě samostatných obnovitelných zdrojů je nejčastější doba cca tři čtvrtě roku. Nutné je však dodat, že tato doba zahrnuje dobu realizace samotných opatření ze strany žadatele – do této fáze Fond nijak nevstupuje. Pokud shrneme celkovou dobu skutečné administrace žádosti, dostaneme se na cca dva měsíce. Za tuto dobu jsme schopni reálně profinancovat hotový projekt.

Připravuje MŽP další programy pro podporu solární energie?

Stále sledujeme situaci na trhu a tomu průběžně přizpůsobujeme aktuálně běžící programy tak, aby byla zachována efektivita vynakládání veřejných prostředků – tedy pro obytné domy program NZÚ a pro budovy veřejného sektoru, například školy, školky, obecní úřady nebo veřejné nemocnice v operačním programu Životní prostředí. Nic dalšího na využití solární energie nyní nepřipravujeme.

Neočekáváte změnu legislativy v oblasti podpory solární energie pro domácnosti?

Naše programy vždy připravujeme tak, aby byly kompatibilní s aktuálně platnými právními předpisy. U domácností podporujeme malé fotovoltaické zdroje do 10 kWp instalovaného výkonu, které jsou určeny zejména pro krytí vlastní spotřeby energie. Na tyto zdroje lze většinou pohlížet jako na takzvané mikrozdroje, kde není ve vyjmenovaných případech nutné obstarat si licenci. Navíc platí, že energetická společnost je povinna takový zdroj připojit, pokud jsou splněny technické náležitosti, tedy impedance smyčky v místě připojení výrobny. V tuto chvíli neočekáváme žádné legislativní úpravy, které by se měly nějak negativně do-tknout žadatelů v programu NZÚ.