×

Cookies

Tento web používá cookies, které usnadňují navigaci, registraci a shromažďování statistických dat. Informace uložené v cookies jsou používány dTest, o.p.s. Povolením ukládání cookies v nastavení webového prohlížeče udělujete souhlas s jejich používáním. Jak cookies zakázat se dozvíte po kliknutí na tlačítko „Další informace“.

 

Další informace

Zásady ochrany osobních údajů

Následující text vám přiblíží, jaké informace o vás shromažďujeme v rámci kampaně Chci sluneční energii a jakým způsobem tak činíme. Pokud máte v tomto směru nějaké dotazy, kontaktujte nás přes formulář na www.dtest.cz/kontakt nebo na e-mail dtest@dtest.cz a my vám rádi pomůžeme.


1. Právní rámec

Při zpracování osobních údajů postupujeme podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).


2. Identifikační a kontaktní údaje správce

Společnost: dTest, o.p.s.

Sídlo a kontaktní adresa: Černomořská 419/10, 101 00 Praha 10

IČ: 45770760

Telefon: +420 241 404 922

E-mail: dtest@dtest.cz


3. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

V následující tabulce naleznete přehled sestávající ze zákonného důvodu a účelu zpracování osobních údajů, které provádíme při realizaci kampaně Chci sluneční energii. Dále zde naleznete také shrnutí osobních údajů a informace o tom, odkud údaje získáváme. Informace o cookies jsou k dispozici zde.

Zákonný důvod Účel Údaje Zdroj údajů
Plnění smlouvy Realizace hromadného nákupu fotovoltaických panelů, souvisejících služeb a příslušenství v rámci kampaně Chci sluneční energii. Což znamená vyhodnocení požadavků a potřeb přihlášených uživatelů, následné vyjednávání s dodavateli a informování o výsledku vyjednávání. V návaznosti na to také sdělení konkrétní nabídky na uzavření smlouvy. Jméno, příjmení, pohlaví, e-mail, telefon, adresa, případně orientace střechy (světové strany), sklon střechy (°), plocha pro umístění panelu (m2) a požadovaný výkon FV elektrárny (kWp). Registrační formulář na stránce chcislunecnienergii.cz a další formuláře na webu po připojení se ke kampani.

4. Příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů

Při realizaci kampaně Chci sluneční energii nám pomáhá zpracovatel Deco Proteste, DECO PROTESTE Editores, Lda., Av. Eng. Arantes e Oliveira 13, 1900-221 Lisboa, Portugalsko, který provozuje web chcislunecnienergii.cz, zpracovává a vyhodnocuje vaše údaje, abychom věděli, co máme od dodavatelů fotovoltaických panelů, souvisejících služeb a příslušenství požadovat a jak s nimi máme vyjednávat.

Údaje o vašich preferencích ohledně fotovoltaických panelů použijeme také při vyjednávání s dodavateli, abychom dokázali zajistit co nejvýhodnější podmínky. V souladu s podmínkami kampaně předáme vaše údaje také dodavateli, který nabídne pro vaše potřeby nejlepší podmínky.

Nepředáváme vaše osobní údaje jakékoliv třetí straně pro marketingové účely či mimo prostor Evropské unie.


5. Doba uložení osobních údajů

Vaše osobní údaje ukládáme po dobu čtyř let. Jeden rok je vyhrazen na dobu realizace kampaně Chci sluneční energii a následných dodávek fotovoltaických panelů, souvisejících služeb a příslušenství. Po následující tři roky budou údaje uchovány z důvodu zákonné tříleté promlčecí lhůty a případného uplatnění majetkového práva vůči správci.


6. Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Na našich výše uvedených kontaktních údajích můžete uplatnit následující práva:

  1. na přístup k osobním údajům, které sestává z práva získat od nás potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím ohledně zpracování údajů;
  2. na opravu nepřesných osobních údajů, které se vás týkají, dále s přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení;
  3. na výmaz („právo být zapomenut“), které spočívá v tom, že vaše údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, jakmile již nebudou potřebné pro účely, pro které jste nám je sdělili, nebo si účast v kampani Chci sluneční energii rozmyslíte;
  4. na omezení zpracování osobních údajů;
  5. vznést námitku proti zpracování osobních údajů na základě našeho oprávněného zájmu;
  6. na přenositelnost osobních údajů za podmínek uvedených v článku 20 GDPR.

V souvislosti s právem na opravu osobních údajů budeme rádi, když nás budete informovat o jakékoliv změně vámi uvedených údajů, abychom za vás mohli s dodavateli co nejpřesněji vyjednávat.

Dále máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, jestliže budete mít dojem, že s vašimi údaji nenakládáme správně. Stížnost můžete podat také prostřednictvím elektronické podatelny dostupné na webu úřadu (www.uoou.cz).